คำนวณปูนก่อ

Step 1 : ระบุชนิดของอิฐ Step 2 : ระบุขนาดของผนัง Step 3 : ผลการคำนวณ

ระบุชนิดของอิฐ

  • อิฐมอญ

    *ขนาดคำนวณ กว้าง 14 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร

  • อิฐบล็อก

    *ขนาดคำนวณ กว้าง 39 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร หนา 7 เซนติเมตร

  • อิฐมวลเบา

    *ขนาดคำนวณ กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร หนา 7.5 เซนติเมตร

หรือระบุขนาดอิฐที่ใช้ :

อิฐประเภท อื่นๆ