คำนวณปูนฉาบตกแต่ง

Step 1 : ระบุชนิดของอิฐก่อผนัง Step 2 : ระบุพื้นที่ผนัง Step 3 : เลือกความละเอียดพื้นผิว Step 4 : ผลการคำนวณ

ระบุพื้นที่ผนัง

*หมายเหตุ

  • - การฉาบตกแต่ง ควรแน่ใจว่าพื้นผิว ก่อนทำการฉาบได้ระดับดี และไม่ลอกล่อน
  • - ควรทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า และรอให้แห้งก่อนทำการฉาบ
  • - กรณีการทำงานทรายล้าง กรวดล้าง ต้องตั้งเส้นให้เรียบร้อยก่อนฉาบ