คำนวณปูนฉาบทั่วไป

Step 1 : ระบุชนิดของอิฐก่อผนัง Step 2 : ระบุพื้นที่ผนัง Step 3 : เลือกความละเอียดพื้นผิว Step 4 : ผลการคำนวณ

ระบุชนิดของอิฐก่อผนัง

  • อิฐมอญ

  • อิฐบล็อก

  • อิฐมวลเบา

  • ผนังคอนกรีตหล่อ

  • ผนังสมาร์ทบอร์ด