เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Color Render (ฉาบสี) สีขาว WH01 2MM WORM SURFACE

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตกแต่งผนังโดยเฉพาะ เนื้อปูนมีสีในตัว สามารถเลือกปริมาณและขนาดของวัสดุผสม เพื่อให้พื้นผิวที่ออกมามีลักษณะเฉพาะตัว หรือทำลวดลายตามการออกแบบและฝีมือของช่าง

คุณสมบัติเด่น

น้ำหนัก 25 (กก.)

- ปูนฉาบสี เนื้อปูนมีสีในตัว เหมาะตกแต่งผนังชั้นสุดท้าย
- เนื้อปูนผสมวัสดุผสมปูนซีเมนต์ ซึ่งให้ผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- สามารถฉาบได้บาง ตั้งแต่ 1 - 3 มิลลิเมตร
- ฉาบได้ 10.93 ตารางเมตร ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร (พื้นที่ในการฉาบขึ้นกับความหนาของการฉาบ)

ข้อมูลจำเพาะ

- เพื่อความสม่ำเสมอของสี ต้องทา Primer ก่อนทำการฉาบปูนฉาบแต่งผิวสีทุกครั้ง และโดยทา Primer ทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนการฉาบ
- เพื่อความสะดวกในการทำงาน การผสมควรใช้เครื่องมือช่วยในการผสม เช่น สว่านไฟฟ้า
- ห้ามผสมน้ำเพิ่มหลังจากผสมครั้งแรกแล้ว
- ปูนฉาบแต่งผิวสี มีขั้นตอนการปั่นหน้าสุดท้ายเฉพาะตัว ห้ามตีน้ำลงฟอง
- เพื่อความคงทนของผิวปูนฉาบแต่งผิวสี ควรเคลือบด้วยสารกันน้ำสำหรับงานภายนอก

- ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print