เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อค สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่น

น้ำหนัก 50 (กก.)

- ลดปัญหาหลุดร่วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ
- สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 10-15 มิลลิเมตร
- ความหนา 5 มิลลิเมตร ฉาบได้ 5.12 ตารางเมตร
- ความหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบได้ 2.56 ตารางเมตร
- ความหนา 15 มิลลิเมตร ฉาบได้ 1.71 ตารางเมตร
- ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลจำเพาะ

- ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีตควรเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการสลัดดอก หรือใช้รองพื้นด้วย Bonding mortar ก่อนฉาบ
- หลังฉาบแล้วควรลดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

- ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทรายจะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง

Print