เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์ เนื้อปูนสีเทา

คุณสมบัติเด่น

น้ำหนัก 5 (กก.)

- ความหนา 5 มิลลิเมตร 0.5 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
- ความหนา 10 มิลลิเมตร 0.25 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
- ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลจำเพาะ

- ไม่ควรผสมน้ำจนเนื้อปูนเหลวเกินไป

- ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว

Print