เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1 งานเทอร์ราซโซ สูตรแห้งช้า

ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ ประเภท1 สำหรับงานตกแต่งหินขัดหรือเทอร์ราซโซ ที่ต้องการยืดระยะเวลาในการก่อตัวของปูนซีเมนต์เพื่อเพิ่มเวลาในการตกแต่ง

คุณสมบัติเด่น

น้ำหนัก 40 (กก.)

ข้อมูลจำเพาะ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print