expand_less

The Sense of Walls

หนังสือ : "THE SENSE OF WALLS" หนังสือที่รวบรวมนวัตกรรมผลงานการตกแต่งอาคารด้วยปูนซีเมนต์ ทั้งภายในและภายนอกมาไว้ด้วยกัน รวมถึงนำเสนอภาพลักษณ์ความทันสมัยของปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แห่งงานดีไซน์ พร้อมด้วยเคล็ดลับมากมายในงานออกแบบ ที่จะก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับกลุ่มที่รักการออกแบบและตกแต่งอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถเป็นแหล่งรวบรวมแรงบันดาลใจ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และเป็นต้นแบบแห่งความคิดเอาไว้ให้กับบุคคลที่สนใจได้เป็นอย่างดี

  1. 1. The Sense of Wall Vol.1 TH > ดาวน์โหลดฟรี คลิก
  2. 2. The Sense of Wall Vol.2TH > ดาวน์โหลดฟรี คลิก
  3. 3. The Sense of Wall Vol.3 TH > ดาวน์โหลดฟรี คลิก